Костадин Георгиев - Дяду поп - БАЛКАНСКИ ГОВОР

Костадин Георгиев е член на ДБД и един от първите български диалектаджии, заедно със свойте колеги от " Нъ чис бългЪрски" в ХуЛите.
Мичта
от Дяду поп

Утивай си, за тебе вече не ми дреми,
ни съ убръщай ич назат дури,
за цял живот натрупа ми прублеми,
ко си мъ зяпналъ - въри, въри.
Тъй кът тъ гледъм с тая избиляла фуста
и с тес дрънкулки- дету викаш им гирдан,
съ срамя извън къшти да тъ пусна,
па камy ли на селския мигдан.
Майка ти, как щяла тъ приеми,
ми тя, нали ут теп съ утърва.
Утивъй си, чи дяволът штъ земи,
най-посли и аз да съ родя.
Кажи ми колку пъти боба си сварила,
кажи, куга си му дуливала вода.
Дукът гу сложиш, си гу загорила,
се гладни ги държиш и тес деца.
Иди сега и дрехите си сбирай!
То кви ли дрехи, сички са ф петна?
Каквото твое видиш, гу прибирай,
дан земъ съ убъркам и гу изпира.
И чехълът дет пудпирами вратата...
То другия и ас не знам къдей,
май с него ти замеряши кузата,
щот цял ден срешту теби блей.
Хваштай влака, с теби веч приключвам,
ку ни гу фаниш- утивай си пеша!
Ас къщата утвсякъди заключвам,
утивaм в хоримака да съ утиша.
ШИ Й ГУ КАЖА НЯКУЙ ДЕН...

Амин!
Склеротично
от Дяду поп
Сал куцузи ми съ струпаа върху главата,
два часа търсих де съм сложил училата,
щот бис тях ни моа гледъм нувинити,
пък те де били?! У ръцети ми гуркити.
На пупадията и казаф, чи ги крий,
тя сал дету ни съ фърли да мъ бий.
"Си удъртял и станал къту склирутик,
ма е ут пиениту, алкухулик с алкухулик."
Дубре, чи каза алкухулик,
штот забраих-приди малку сълата ут ряпа си напраих-
ракийкъта ши тряба да си дунеса,
ма де яй скрила пак пруклетата жина?
Обърнаф кухнята, слид туй антрету,
утъраших спалнята, чи и мазету.
Къде ли ни я търсих- няма я и няма,
а...сетиф съ...имъм скрита дамъджана.
Излязаф вънка- тъмну сий на двора.
Прикусих гу бързу, стигнъх ду убора.
Кът влязъф вътри, кузата изврищя,
пугледна лошу със наведини руга.
Идва успяф да фръкна приз вратата
и ету мъ на дворъ пак у тъмнината.
Съм изтукан- типичен лунатик,
що диря тука... учила, жина, алкухулик.
Верну бе, за ракия!
Амин!