Борислав Ганчев-Кратунски Говор-"Измислен" диалект

Борислав Ганчев, Калина ?????? и Коста Георгиев пишат на един език, който не бихме могли да определим като регионален диалект. Това е смесица от различни диалекти, в чиято основа са балканските говори. Този език може да се определи като "таен" или по-скоро език за естетическа наслада, за по-особено звучене на произведението.Този говор наричаме кратунски, със същото име с което са го нарекли неговите създатели.
(При всеки той има характерна разновидност)

КакО ли ги прифана жинурята?
Умръзнъ им да рият ли гюбреили какО -
мажети пу кръчмята,
пъ тях им съ прищялу на муре...

Не ги й еня, чи й там длибоку.
То не й кату селски гьол - мъток.
Муре й туй - ем бистру,
ем широкуи вътри - ни юрдечкъ,
ни паток.
Нагъчкъхъ съ фсички ф ина каручка,
кату сръндели.
Па яваш-яваш...
3 деня и 3 нощи са клатучкати ей ги на - кратунчанки на плаш!А пъ на плажа гледъй кО гъмжилу -умешали са - ем на тифирич!И фсичку голу или там турилуино пърче отпрет да не й без ич.Мъ нащи кратунчанки са срамливи.Ни можи тъй прет толкузи нарот!Пу фусти ем шъ съ печът, ем пливат...Кък тъй шъ съ расфърлят по кюлот?Па и какО ли толкува гу фалят -тъквос ти, онъквос ти... Пу, муре!Да гонят що им тряваши Михалят...Ф Кратунци, ф селу си й най-дубре!